Waterspiegel #17

Roddel en achterklap. Lekker negatief, speculatief, suggestief ouwehoeren over een ander. Waarom toch?

Iets onthullen zonder dat die persoon dit zelf naar buiten heeft gebracht. Leuk? Of niet?
Onderzoekers van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam hebben het onderzocht: Waarom roddelen we eigenlijk?
En wat blijkt? Roddels helpen om te bepalen of je met iemand wilt samenwerken of liever niet. En ook interessant: we geloven de meeste roddels die we horen.
Hoe werkt dat dan? Roddelaars kletsen graag zowel positief als negatief over karaktereigenschappen die relevant zijn voor samenwerking, waaronder bijvoorbeeld betrouwbaarheid. Wat positief en negatief is hangt vooral samen met de groepsnormen, wat die dan ook mogen zijn.
Als iemand zich niet aan de groepsnormen houdt, is de kans groot dat er over hem of haar negatief gekletst wordt.

Negatieve roddels deel je trouwens vooral met mensen die je vertrouwt. Want ja, er zit ook een risico aan roddelen. Stel je voor dat de persoon waarover je roddelt achter het gekonkel komt en wraak wil nemen. Yak, dat wil je niet.

Mensen gebruiken roddelen dus om hun mening over een persoon te vormen. Als een roddel bijvoorbeeld een persoon beschrijft als betrouwbaar, dan verbetert de reputatie van deze persoon. En dan? Dan gaan je je ernaar gedragen: personen met een goede reputatie help je en personen met een slechte reputatie vermijd je liever. Het gebeurt niet altijd bewust, zeggen de onderzoekers.
De conclusie is dat je op basis van iemands reputatie bepaalt met wie je wilt samenwerken, en welke anderen je liever op een afstand wil houden.
Dus ja, dat is waarom we zo lekker graag roddelen.

Hey, hoe kan ik je helpen?